سه شنبه ٢٦ تير ١٣٩٧
نرم افزار گلستان

 
اسناد بالادستی
اوقات شرعی
اوقات شرعی

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
معرفي رئيس دانشگاه

دکتر فتح ا... قدس

دكتري مکانیک مواد از دانشگاه متز فرانسه

دانشیار دانشکده مواد و متالورژی دانشگاه سمنان (رزومه)

تلفن: 33361703-023

دورنگار: 33361693-023

پست الکترونیک: Qods@semnan.ac.ir

بخشي از وظايف و اختيارات

1- تعيين سياست هاي كلي و خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستهاي آموزشي، پژوهشي و فناوری

2- رهبري فعاليت هاي آموزشي، پژوهشی، فناوری و اداری

 3- نظارت در تهيه و تدوين بودجه دانشگاه

4- اعمال نظارت بر فعاليت هاي بخش هاي مختلف دانشگاه و ايجاد هماهنگي بين آنها

5- ارائه گزارش سالانه عملكرد دانشگاه

6- نصب و عزل اعضاي هيأت رئیسه دانشگاه، رؤساي دانشكده ها، مديران گروه هاي آموزشي و مسئولان واحدهاي ذيربط

7- اجراي مصوبات و آيين نامه ها و بخشنامه و دستوالعمل هاي تعيين شده از سوي وزارت متبوع و هیأت امنای دانشگاه

8- ارائه پيشنهاد تأسيس و توسعه و انحلال برخي از واحد هاي ذيربط دانشگاه به شوراي دانشگاه 

.Copyright © 2015 Farzanegan Semnan University fguSemnan.ac.ir.  All rights reserved