به اطلاع می رساند دانشجویانی که کارت آمایش دارند و مهلت اعتبار آنها تا 99/03/31 می باشد اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان اعلام می دارد تا 99/06/31 با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل تمدید می باشد.

مسئولیت عدم توجه به متن فوق بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

امور دانشجویی دانشگاه

قابل توجه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه فرزانگان

به اطلاع کلیه دانشجویان خوابگاهی می رساند، با عنایت به وضعیت موجود در کنترل و مهار ویروس کرونا، با رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی، مطابق برنامه ذیل نسبت به تخلیه اتاق خود اقدام نمائید.

تذکرات:

*دانشجویان می توانند تا تاریخ  99/04/20 فقط در ساعات 8 الی 13 نسبت به تخلیه اتاقها به سراهای دانشجویی مراجعه نمایند(لطفا در غیر این ساعت و تاریخ مراجعه نفرمائید.)

* هنگام ورود به سرای دانشجویی مقررات بهداشتی را رعایت نمایند.

*نسبت به تخلیه کامل اتاق خود در بازه زمانی مشخص اقدام نمایند.

*تکمیل فرم خروج از خوابگاه در محل خوابگاهها الزامی می باشد.

*در پایان مهلت مقرر، دانشگاه نسبت به نگهداری وسایل و لوازم شخصی دانشجویان مسئولیتی نخواهد داشت.

*دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که امکان اسکان در سراها به هیچ عنوان وجود ندارد.

*تخلیه اتاقها از سوی دانشجویان الزامی می باشد و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

«حال خوب» با هدف افزايش «سواد سلامت روان»، خودشناسي بهتر و بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي  با كمك ابزارهاي رسانه اي مختلف در تلاش براي افزايش ضريب نفوذ محتواي ارائه شده است. «حال خوب» درباره بررسي روشهاي مبتكرانه براي دانشجوياني كه امكان دريافت خدمات مشاوره به صورت حضوري را ندارند، موضوعات خودشناسي، بررسي اختلالات رواني و معرفي تكنيك هاي علمي براي افزايش كيفيت زندگي و سواد سلامت روان است. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره 02333654333 در ساعات اداري با سركار خانم اعرابي تماس بگيريد.

با حال خوب، حال خوب را تجربه كنيد.