در راستای ترویج ورزش همگانی و ارتقای سلامت بویژه توسعه ورزش بانوان و ایجاد روحیه نشاط و شادابی، پنجشنبه 98/08/30 ساعت 7 صبح همایش پیاده روی با حضور اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان) در پارک کوهستان سمنان برگزار گردید.