برگزاری کلاس خود مراقبتی ویژه دانشجویان:

 

در تاریخ سوم اسفند ماه سال جاری برنامه آموزشی با عنوان خود مراقبتی با هماهنگی خانه بهداشت دانشگاه  برای دانشجویان تشکیل شد.

این کلاس با همکاری هشت نفر مدرس، در زمینه های مختلف اعم از مسائل روانشناختی و بیماری های جسمی، از طرف  مرکز بهداشت شهرستان، گروه آموزش خود مراقبتی  برگزار شد.

در این کلاس فعالیت هایی از جمله گرفتن پیش آزمون،جهت سنجش سطح اطلاعات دانشجویان،سپس توضیح کتاب های مربوطه در زمینه خود مراقبتی های جسمی و روانشناختی.سپس دادن آموزش توسط مدرسین در زمان بندی های معین و در نهایت گرفتن پس آزمون جهت اطلاع از میزان تاثیر کلاس، انجام شد.

 

  • همچنین آموزش هایی در زمینه کرونا نیز داده شد.