قابل توجه کلیه دانشجویان و اساتید گرامی

بدینوسیله پیرو اطلاعیه های قبلی معاونت آموزش دانشگاه در خصوص چگونگی ادامه روند امور آموزشی در طرح فاصله گذاری اجتماعی باطلاع میرساند:

با عنایت به نامه معاونت آموزشی وزارت علوم، همچنان کلیه کلاس های تئوری و بخش تئوری دروس تئوری-عملی بصورت مجازی (غیر حضوری) و طبق برنامه هفتگی نیمسال تحصیلی ۹۸۲ مندرج در سامانه گلستان برگزار می گردد.این کلاس ها به منزله کلاس های رسمی و حضوری دانشگاه محسوب می شوند بنابراین دانشجویان و اساتید محترم با رعایت ضوابط و مقررات آموزشی در اجرای این امر کوشا باشند.

لازم است در این زمان از مراجعه حضوری در فضاهای دانشگاهی خودداری گردد.

 

روابط عمومی دانشگاه