قابل توجه دانشجویان متقاضی مهمان و انتقال

 

دانشجویان دارای شرایط خاص متقاضی مهمان و انتقال می توانند برای ثبت درخواست خود از تاریخ  99/02/01  الی 99/02/31 در سامانه جامع امور دانشجویان (سامانه سجاد) به نشانیhttp://portal.saorg.ir اقدام نمایند.

تذکر1 :متقاضیان جهت ثبت درخواست بایستی با اطلاع کامل از موارد و شرایط آیین نامه مهمان و انتقال مندرج در سایت دانشگاه، درخواست خود را ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده، اسکن و ضمیمه تقاضا نمایند.

تذکر2: لازم است متقاضیان ،درخواست کتبی مهمان و یا انتقال خود را به معاونت آموزشی دانشگاه ( با درج امضاءدانشجو و تاریخ ) با ذکر شرایط خاص در بازه زمانی ذکر شده به ایمیل آموزش به نشانیاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید و یاآدرس پستی دانشگاه ارسال نمایند.

 

 

 

                                                                                                                                        آموزش دانشگاه فرزانگان