گزارش اقدامات انجام شده جهت پیشگیری از ویروس کرونا در دانشگاه فرزانگان سمنان:

 

  • سم پاشی و ضد عفونی سطوح و وسایل موجود در محیط کار و سرویس های بهداشتی دانشگاه مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مبنی بر شیوه صحیح استفاده از مواد شوینده.
  • سم پاشی و ضد عفونی خوابگاه های مربوط به دانشگاه (خوابگاه ارمغان یک و ارمغان) با مواد شوینده.
  • اهدا تعدادی ماسک،مواد ضد عفونی و دستکش های موجود در خانه بهداشت به کارکنان.
  • اطلاع رسانی و گذاشتن مطالب آموزشی مربوط به احتیاطات ویروس کرونا در وب سایت دانشگاه.
  • اطلاع رسانی برای کارکنان و ارسال مطالب آموزشی در رابطه با این بیماری و همچنین نحوه صحیح استفاده از مواد شوینده از طریق ارسال در کارتابل و پیامک.
  • پخش تراکت های آموزشی ارسال شده از مرکز بهداشت استان، مربوط به ویروس کرونا، بین کارکنان.
  • برگزاری کلاس خود مراقبتی برای دانشجویان و اختصاص یک بخش به ملاحضات مربوط به این بیماری در تاریخ سوم بهمن ماه،قبل از تعطیلی دانشجویان.
  • چاپ و نصب تعدادی پوستر مربوط به بیماری های تنفسی و روش استفاده از مواد شوینده در دانشگاه.
  • شناسایی کارکنان آلوده به ویروس و هماهنگی با پزشک معتمد جهت قرنطینه ایشان و سپس سم پاشی دوباره دانشگاه.