«حال خوب» با هدف افزايش «سواد سلامت روان»، خودشناسي بهتر و بهبود كيفيت زندگي فردي و اجتماعي  با كمك ابزارهاي رسانه اي مختلف در تلاش براي افزايش ضريب نفوذ محتواي ارائه شده است. «حال خوب» درباره بررسي روشهاي مبتكرانه براي دانشجوياني كه امكان دريافت خدمات مشاوره به صورت حضوري را ندارند، موضوعات خودشناسي، بررسي اختلالات رواني و معرفي تكنيك هاي علمي براي افزايش كيفيت زندگي و سواد سلامت روان است. در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره 02333654333 در ساعات اداري با سركار خانم اعرابي تماس بگيريد.

با حال خوب، حال خوب را تجربه كنيد.