قابل توجه دانشجویان محترم ساکن در سراهای دانشجویی دانشگاه فرزانگان

به اطلاع کلیه دانشجویان خوابگاهی می رساند، با عنایت به وضعیت موجود در کنترل و مهار ویروس کرونا، با رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی، مطابق برنامه ذیل نسبت به تخلیه اتاق خود اقدام نمائید.

تذکرات:

*دانشجویان می توانند تا تاریخ  99/04/20 فقط در ساعات 8 الی 13 نسبت به تخلیه اتاقها به سراهای دانشجویی مراجعه نمایند(لطفا در غیر این ساعت و تاریخ مراجعه نفرمائید.)

* هنگام ورود به سرای دانشجویی مقررات بهداشتی را رعایت نمایند.

*نسبت به تخلیه کامل اتاق خود در بازه زمانی مشخص اقدام نمایند.

*تکمیل فرم خروج از خوابگاه در محل خوابگاهها الزامی می باشد.

*در پایان مهلت مقرر، دانشگاه نسبت به نگهداری وسایل و لوازم شخصی دانشجویان مسئولیتی نخواهد داشت.

*دانشجویان گرامی توجه داشته باشند که امکان اسکان در سراها به هیچ عنوان وجود ندارد.

*تخلیه اتاقها از سوی دانشجویان الزامی می باشد و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو می باشد.

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه