به اطلاع می رساند دانشجویانی که کارت آمایش دارند و مهلت اعتبار آنها تا 99/03/31 می باشد اداره اتباع و مهاجرین خارجی استان اعلام می دارد تا 99/06/31 با رعایت پروتکل های بهداشتی قابل تمدید می باشد.

مسئولیت عدم توجه به متن فوق بر عهده دانشجو خواهد بود.

 

امور دانشجویی دانشگاه