دانشگاه فرزانگان با همکاری دانشگاه سمنان با ارائه مستنداتی در زمینه فرهنگی در این نمایشگاه شرکت کرده است.

نمایشگاه بزرگ دستاوردهای چهلمین سالگرد دفاع مقدس با عنوان "اقتدار چهل" در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان سمنان از روز دوشنبه 31 شهریور ماه به مدت یک هفته دایر می باشد.