فوری                                             فوری

اطلاعیه مهم

مرکز مشاوره دانشجویی، کار دانشجویی جذب می نماید.  

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02333469425 داخلی28 تماس بگیرید.

باتوجه به ایام کرونا این همکاری به صورت مجازی خواهد بود.

 

امور دانشجویی دانشگاه خواهران سمنان(فرزانگان)