با نام و ياري خداوند متعال

 

الف: مشخصات فردی                                                                                                    

نام و نام خانوادگی: فاطمه خاکدان

آدرس: دانشگاه خواهران سمنان (فرزانگان)

تلفن تماس:33469425-023

آدرس پست الکترونيک:

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ب: سوابق تحصیلی

مقطع

دانشگاه محل تحصیل

رشته تحصیلی

کارشناسی

دانشگاه ایلام

مهندسی اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

دانشگاه بوعلی سینا همدان

بیوتکنولوژی گیاهی

دکتری تخصصی

دانشگاه فردوسی مشهد

بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی

 

 

 

 

 

 


ج: زمینه­ تحقیقاتی

- Genetic engineering of natural product biosynthetic pathways and heterologous expression     in microbial and eukaryotic hosts

- Identifications and screening of novel natural compounds for cancers

د: جوایز و افتخارات

 • دانشجوی ممتاز و استعدادهاي درخشان دانشگاه ايلام
 • دریافت درجه افتخار دانشجوی ممتاز بسیجی از دومین جشنواره ممتازین، مبتکرین و نوآوران دانشجو و طلبه، بسیجی شاهد و ایثارگر استان ایلام
 • دانشجوی ممتاز و استعدادهاي درخشان دوره کارشناسی ارشد- دانشگاه بوعلی سینا
 • پژوهشگر مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمان کسب رتبه نخست کشوری در جشنواره خوارزمی
 • دریافت بورسیه تحصیلی خارج از کشور برای تحصیل در دوره دکتری توسط وزارت علوم تحقیقات و فنآوری

د: سوابق پژوهشی

 

 • مقالات مجلات بین المللی و داخلی

 

1) P Azarkish, M Moghaddam, A Ghasemi Pirbalouti & F Khakdan (2020): Variability in the essential oil of different wild populations of Prangos platychlaena collected from Southwestern Iran, Plant Biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology, DOI: 10.1080/11263504.2020.1829730

2) M Ranjbar, M Kiani, F Khakdan (2020) Mentha mozaffarianii mediated biogenic zinc nanoparticles target selected cancer cell lines and microbial pathogens. Journal of Drug Delivery Science and Technology. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102042

3) P Azarkish, M Moghaddam, A Ghasemi Pirbaloti and F Khakdan (2020) Genetic diversity and classification of populations from different species of Prangos spp. Using multivariate analysis methods. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, Vol. 35, No. 6.

4) P Azarkish, M Moghaddam, A Ghasemi Pirbaloti, F Khakdan (2020) Effect of altitude on morphological diversity and essential oil constitutes of Prangos ferulacea (L.) Lindl. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, Vol. 28, No.1

 

5) F Khakdan, M Ranjbar, N Chaparzadeh, AS Javanmard, H Alizadeh (2018) Isolation and investigation of eugenol O-methyl transferase (EOMTs) gene promoter from Ocimum basilicum L. Genetic Engineering and Biosafety Journal; 7 (2) :202-189

6) F Khakdan, M Ranjbar, H Alizadeh (2018) Molecular cloning, functional characterization and expression of a drought inducible phenylalanine ammonia-lyase gene (ObPAL) from Ocimum basilicum. Plant physiology and biochemistry. 10.1016/j.plaphy.2018.07.026  

7) F Khakdan, J Nseiri, M Ranjbar, H Alizadeh (2017) Water deficit stress fluctuates expression profiles of 4Cl, C3H, COMT, CVOMT and EOMT genes involved in the biosynthetic pathway of volatile phenylpropanoids alongside accumulation of methylchavicol and methyleugenol in different Iranian cultivars of basil. Journal of plant physiology. 218, 74-83.

8) F Khakdan, M Ranjbar, H Alizadeh, F Shahriari, A Bagheri. 2016. The relationship between antioxidant compounds contents and antioxidant enzymes under water stress in the cultivars of basil (Ocimum basilicum L.) from Iran. Acta Physiologia Plantarum. DOI 10.1007/s11738-016-2241-4.

9) F Khakdan, F Shahriari Ahmadi, M Ranjbar, A Bagheri, H Alizadeh. 2017. Study of gene expression pattern of chavicol O- methyl transferase gene (CVOMTs), sequencing and characterization of promoter of CVOMTs gene of basil (Ocimum basilicum) under water deficit stress. Modern genetic. 10:1-10.

10) A Shakeri, F Khakdan, V Soheili, A Sahebkar, Gh Rassam, J Asili. "Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta sintenisi L."  2016. Industrial Crops and Products. 84: 224-229.

11) R Miri, M Nejati, L Saso, F Khakdan, B Parshad, D Mathur, V S Parmar, A K Prasad, S K. Sharma, O Firuzi. "Structure-activity relationship study of 4-methylcoumarin derivatives as cytotoxic agents in cancer cells". Pharmaceutical biology. DOI: 10.3109/13880209.2015.1016183

12) F Khakdan, Kh Piri, M Keyhanfar. 2015. Evaluation of cytotoxicity and genotoxicity of aqueous extract of Althea Kurdica with Allium test. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 2015. 4: 80-85.

13) A Shakeri, F Khakdan, V Soheili, A Sahebkar, Gh Rassam, J Asili. "Chemical composition, antibacterial activity, and cytotoxicity of essential oil from Nepeta ucrainica L. spp. Kopetdaghensis" Industrial Crops and Products. 58 (315-321), 2014.

14) F Khakdan, Kh Piri, A Talebi. "antiproliferative activity of aqueous extract from Arictum lappa root in human erythro leukemia cell line(k562) and lymphocyte cell. Life science journal. 2013; 10(6).

15) F Khakdan, Kh Piri. "In vitro Cytotoxic Activity of Aqueous Root Extract of Althea kurdica against Endothelial Human Bone Marrow Cells (line k562) and Human Lymphocytes" Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 6(23-29)-2013.

16) F Khakdan, Kh Piri "cytotoxic and genotoxic effects of aqueous root extract of Arctium lappa on Allium cepa root tip cells" ijapp journal. 3 (12), 630-637, 2012.

17) F Khakdan, moshtaghi nasrin, piri khosro "increment of abiotic stress tolerance by metabolic engineering of compatible solutes" ijagcs journal. 4-24, 1856- 1866, 2012.

18) پیمان آذرکیش، محمد مقدم، فاطمه خاکدان، عبداله قاسمی پیربلوطی. 1397. بررسی و مقایسه خصوصیات ریختی، محتوی فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف سه گونه از گیاه دارویی Prangos spp در رویشگاه های مختلف استان فارس، کهکیلویه و بویر احمد. فصلنامه اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی،  شماره 23 

19- پیمان آذرکیش، محمد مقدم، فاطمه خاکدان، عبداله قاسمی پیربلوطی. 1399. ارزیابی و مقایسه محتوای فنل و عملکرد آنتی اکسیدانتی در 80 جمعیت متعلق به جنس جاشیر (Prangos spp). مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی.

 • اطلاعات ژنتیکی ثبت شده برای اولین بار در پایگاه اطلاعاتی جهانی NCBI

 

 • طول کامل ژن فنیل آلانین آمونیالیاز (PAL)
 • طول کامل ژن گلیسرالدئید 3- فسفات دئیدروژناز (GAPDH)
 • طول کامل ژن HMBPP ردوکتاز (HDR)
 • طول کامل پروموتر (راه انداز) ژن متیل چاویکول O- متیل ترانسفراز
 • طول کامل پروموتر (راه انداز) راه انداز ژن متیل ایوژینول سنتاز
 • طول کامل پروموتر (راه انداز) راه انداز ژن لینالول سنتاز
 • طول کامل ژن (S)-tetrahydroprotoberberine-cis-N-methyltransferase
 • طول کامل ژن cheilanthifoline synthase

 

 • مقالات ارائه شده در کنفرانس­های علمی

 

 • F. Khakdan, Kh. piri "Study of the effect of chromosome aberration of the use of Arctium lappa extract on Allium ceppa L. "10th Iran genetic congress". International Conference Center of razi of Iran, Tehran, Iran. 2008 21-23 May (poster presentation).
 • F. Khakdan, Kh. Piri, M. Keyhanfar, A. Mostafaei, A. chehregani “Experssion profile of RHM2 (MUM4) gene in different tissues of Althaea sp.” 2th student of biotechnology Congress parsis science of Tehran university, Iran, 2008 November 15- 17 (poster presentation).

3) F. Khakdan, Kh. Piri, M. Keyhanfar, A. Mostafaei, K. Mansouri, M. Keshavarz, "A study of the in vitro cytotoxic activity of Althaea. kurdica using enthotelial Human bone marrow cell line and lymphocytes cell culture" Islamic azad shabestar university congress" Islamic azad shabestar university, Iran, 2009 March 12 (poster presentation).

4) F. Khakdan, Kh. Piri, M. Keyhanfar, A. Mostafaei, K. Mansouri "A study of the in vitro cytotoxic activity of Arctium lappa L. using enthotelial Human bone marrow cell line and lymphocytes cell culture"  Islamic azad shabestar university congress" Islamic azad shabestar university, Iran, 2009 March 12 (oral  presentation).

5) F. Khakdan, Kh. Piri, A. Ramazanizadeh "Biotechnological tools and medicinal plants" Islamic azad shabestar university congress "Islamic azad shabestar university, Iran, 2009 March 12 (poster presentation).

6) A. Ramazanizadeh,  F. Khakdan, S. Nazeri “Assessment of toxicity and genotoxicity effects of water extract Alhagi persarum collected from Eastern Azerbaijan province” Islamic azad shabestar university congress "Islamic azad shabestar university", Iran, 2009 March 12 (oral  presentation).

7) F. Khakdan, A. Ramazanizadeh “Biotechnology tools and applications in human health” Biotechnology congress. Tehran university, Iran, 2009 august (poster presentation)

8) F. Khakdan, A. Ramazanizadeh “Recombinant protein” Biotechnology congress. Tehran university, Iran, 2009 august (poster presentation)

9- فاطمه خاکدان. مطالعه اثر ضد سرطانی و تحریک مرگ برنامه ریزی شده عصاره گیاه گل راعی با استفاده از روش­های ملکولی. هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی ایران، 15 تا 17 تیرماه 1392، پوستر

10- فاطمه خاکدان، مجتبی رنجبر، هوشنگ علیزاده، فرج اله شهریاری.اثرات تنش خشکی بر خصوصیات مرفولوژیکی، ترکیب اسانس و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی ریحان اکوتیپ شیراز. سومین همایش ملی طلای سبز، آبان 1393، تهران سالن حجاب. پوستر

11- فاطمه خاکدان، مجتبی رنجبر، هوشنگ علیزاده، فرج اله شهریاری. مطالعه تغییرات ترکیبات موجود در اسانس گیاه دارویی ریحان و پاسخ های آنتی اکسیدانی تحت تنش خشکی. سومین همایش ملی طلای سبز، آبان 1393، تهران سالن حجاب. پوستر

12- فاطمه خاکدان، ابوالفضل شاکری، وحید سهیلی، امیر حسین صاحبکار، قربانعلی رسام، جواد اصیلی. مطالعه ترکیب شیمیایی، فعالیت ضد باکتریایی و سمیت سلولی اسانس گیاه دارویی Nepeta ucrainica. سومین همایش ملی طلای سبز، آبان 1393، تهران سالن حجاب. پوستر

13- فاطمه خاکدان، فاطمه کلالی نیا، مهرداد ایرانشاهی. مطالعه سمیت سلولی عصاره آبی و الکلی گیاه سنا با استفاده از کشت سلول های کارسینومای تخمدان انسان A2780 و سرطان سینه MCF7. سومین همایش ملی طلای سبز، آبان 1393، تهران سالن حجاب. پوستر

14- F. Khakdan, S. Amini. Increment of abiotic stress tolerance by metabolic engineering of compatible solutes. International Conference on Healthy Agriculture, Nutrition and Community. February, 2015, Tehran, Iran.

15- F. Khakdan, S. Amini. Study of Anti-cancer effect and stimulate programmed death of the plant Althea extracts using molecular methods. International Conference on Healthy Agriculture, Nutrition and Community. February, 2015, Tehran, Iran

16- S. Amini, F. Khakdan. SIGEX, new method for metageome screening. International Conference on Healthy Agriculture, Nutrition and Community. February, 2015, Tehran, Iran.

17- S. Amini, F. Khakdan. Genetic and molecular studies to identify carbon isotope discrimination in plants. International Conference on Healthy Agriculture, Nutrition and Community. February, 2015, Tehran, Iran.

18- F. Khakdan, M. Ranjbar, H. Alizadeh, F. Shahriari, A Bagheri. 1394. The relationship between antioxidant compounds contents and antioxidant enzymes under water stress in the cultivars of basil (Ocimum basilicum L.) from Iran. 4th national congress on medicinal plants. The international congress center of Razi, Iran University of Medical Sciences. Ordibehesht 1394.

19- F. Khakdan, M. Ranjbar, H Alizadeh, F. Shahriari, A. Bagheri. The effect of water deficit stress on the expression of key genes involved in the biosynthesis of monoterpene and sesquiterpene in basil. 1st International and 9th Inational Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran. 24-26 May 2015. Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN.

20- F. Khakdan, M. Ranjbar, H Alizadeh, F. Shahriari, A. Bagheri. Accumualtion of methyl eugenol and methyl chavicol as pheneylpropanoid and their correlated gene expression in two cultivars of basil under water deficit stress.  1st International and 9th Inational Biotechnology Congress of Islamic Republic of Iran. 24-26 May 2015. Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN.

21- M. Ranjbar, F. Khakdan. Chemical composition of essential oil of two cultivars of Leonurus cardica L. June 11, 2015. The Third National Conference of Medical Herbs and Stable Agriculture. Hamedan. Iran.

22- F. Khakdan. 2016. The first national symposium on genetic and stem cells. Organazied by national institute of genetic engineering and biotechnology, Teharan. Iran.

23- M. Ranjbar, F. Khakdan. 2017. Metabolic engineering of compatible solutes of cell compounds as a way to increase of abiotic stresses tolerance. At the first international conference on modern technologies in sciences Amol University of special modern technologies.

24- M. Ranjbar, F. Khakdan. 2017. Study of anti-cancer effect and stimulate programmed death of Arctium lappa extracts. At the first international conference on modern technologies in sciences Amol University of special modern technologies.

25- N. Keshavarz, M. Ranjbar, F. Khakdan. Biologically Active Metabolites Synthesized by Microalgae. The first national conference on the role of biotechnology in technology development. Stahban University. November 2018 (poster presentation).

26- M. Shakor, M. Ranjbar, F. Khakdan. Sequencing and characterization of promoter of PAL gene. The first national conference on the role of Biotechnology in technology development. Stahban University. November 2018 (poster presentation).                 

27- E. Alinezhad, M. Ranjbar, F. Khakdan. Isolation, sequencing and bioinformatics studies of promoter of Germacrene synthase gene in Ocimum basilicum. The first national conference on the role of biotechnology in technology development. Stahban University. November 2018 (poster presentation).

28- F. Khakdan, A.S. Javanmard, M. Ranjbar.  Bioinformatics Investigation of HMBPP Reductase Enzyme from Ocimum basilicum L. 2nd International conference on modern technologies in sciences Amol University of special modern technologies. 13th March 2019.

29- F. Khakdan, A. S. Javanmard, M. Ranjbar. Study of Bioinformatics Criteria of Ocimum basilicum L. Phenylalanine Ammonia Lyase Gene. 2nd International conference on modern technologies in sciences Amol University of special modern technologies. 13th March 2019.

30- A. S. Javanmard, F. Khakdan. Role of Lytic Polysaccharide Monooxygenase Enzymes in Biomass Degradation. 2nd International conference on modern technologies in sciences Amol University of special modern technologies. 13th March 2019.

31- M. Rafiei, F. Khakdan, A. S. Javanmard. 2019. Bioinformatics investigation of Heme Oxygenase Enzyme from Homo Sapience. 4th International Student Biotechnology Congress (poster presentation).

 

 • دوره­های آموزشی و کارآموزی
  • شرکت در کارگاه روش های انتقال ژن و دريافت درجه عالي از آزمون کارگاه، خرداد 1388
 • گذراندن دوره­های آموزشی ايمني زيستي و حفاظت در آزمايشگاه­هاي زيست- پزشکي دانشکده علوم پزشکي شيراز و دريافت درجه عالي از آزمون دوره، خرداد 1388
 • گذراندن دوره­های آموزشی اصول حفاظت در برابر اشعه در آزمايشگاه­هاي زيست- پزشکي دانشکده علوم پزشکي شيراز و دريافت درجه عالي از آزمون دوره، مرداد 1388
 • گذراندن دوره­های کشت سلول­های انسانی و جانوری و کار با حیوانات آزمایشگاهی، علوم پزشکی شیراز و مشهد، 1388-1391
 • -SDS- PAGE of proteins and PAGE zymography, Iranian biological resource center, Tehran, 04.02.2013
 • Real time PCR, Iranian biological resource center, Tehran, 12.02.2013
 • شرکت در کارگاه آموزشی Systematic Review، واحد دکتری پژوهشی پژوهشکده بوعلی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آبان ماه 1391
 • شرکت در کارگاه آموزشی اخلاق حرفه­ای و رسالت دانشگاهی، آیین معلمی و سامانه تولید علم، الزامات تحصیل در خارج از کشور، قوانین و مقررات استخدامی مورد نیاز اعضای هیأت علمی توسط وزارت علوم تحقیقات و فن آوری- دانشگاه فردوسی مشهد- اسفندماه 1391
 • شرکت در کارگاه آموزشی اپی ژنتیک، پژوهشگاه رویان، بهمن ماه 1392
 • شرکت در کارگاه آموزشی پیشرفته نرم افزار Spss، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، اسفندماه 1392

 

 • طرح های پژوهشی

 

 • همکار طرح­های تحقیقاتی با عنوان بررسی فعالیت سیتوتوکسیک ترکیبات صناعی مصوب مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فروردین الی دی ماه 1388
 • همکار اصلی طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز با عنوان بررسی اثر عصاره گیاهان دارویی (کاسنی، اسفند، خرفه) بر تکثیر سلول­های سرطانی و نرمال در شرایط In vitro، دی ماه 1391
 • مجری طرح تحقیقاتی مطالعه اثر مهار کنندگی عصاره آبی و الکلی برگ سنای بر دو لاین سلولی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مهرماه 1392
 • همکار اصلی طرح تحقیقاتی با بررسی بیان برخی ژنهای کلیدی در مسیر سنتز مونوترپن و سسکوئی ترپن در سه کولتیوار دارویی ریحان، دانشگاه تخصصی و فن آوری­های نوین آمل. مهرماه 1394
 • همکار اصلی طرح تحقیقاتی با عنوان جداسازی راه انداز ژن متیل ایوژینول سنتاز در گونه دارویی ریحان مطالعه بیان موقت آن در گیاه توتون در سطوح ژنوم و متابولوم، دانشگاه تخصصی و فن آوری­های نوین آمل. مهرماه 1394
 • مجری طرح بررسی اثر سزکوئی ترپن لاکتون ­سیناروپیکرن جداسازی شده از گیاه Centaurea behen L. بر القای آپوپتوز لاین سلول سرطانی میلوئیدی Jurkat، مهرماه 97، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • مجری طرح بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب جانرین (Janerin) بر لاین سلول سرطانی لوکیمیای انسانی (HL-(60 با مطالعه تحریک آپوپتوز، دی ماه 97، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • مجری طرح بررسی مکانیسم ملکولی القای آپوپتوز توسط ترکیب سیناروپیکرین، سزکوئی ترپن لاکتون، در لاین سلول سرطانی لوکیمیای انسانی HL-60، دی ماه 97، دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • مجری طرح بررسی فعالیت ضدتکثیری ترکیب جانرین بر لاین سلول سرطانی لوکیمیای انسانی Jurkat، اسفندماه 97 دانشگاه علوم پزشکی جهرم
 • مجری طرح بررسی اجزای ترکیبات اصلی در ایجاد miRNA و الگوی بیان miRNA­های اختصاصی در افراد مبتلا به MS (Multiple sclerosis)، اسفندماه 98، دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

6- پایان نامه های تحت راهنمایی

 • پایان نامه دوره کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین- 1397
 • رساله دکتری گیاهان دارویی، دانشگاه فردوسی مشهد- 1397- 1399
 • پایان نامه 4 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم- 1397 تاکنون
 • راهنمایی (10 دانشجو) پروژه بیوتکنولوژی دوره کارشناسی- 1396-1397-1398

7- طراح و مدرس کارگاه های آموزشی

 • آشنایی با پایگاه اطلاعاتی NCBI و نحوه ثبت اطلاعات ژنتیکی، دانشگاه جهرم- آذرماه 1396
 • بیوانفورماتیک ساختاری (Structural Bioinformatics)- دانشگاه جهرم- دی ماه 1396
 • نرم افزار مطالعات فیلوژنتیک MEGA6- دانشگاه جهرم- دی ماه 1396
 • کاربرد کروماتوگرافی گازی و اسپکتروفتومتری جرمی (GC-MS) در علوم دارویی، دانشگاه جهرم- اردیبهشت ماه 97

8- سوابق تدریس

تدریس دروس: آمار و احتمالات در علوم زیستی، مباحث نوین در علوم زیستی ( دوره کارشناسی ارشد)، بیوشیمی، میکروبیولوژی، اصلاح نباتات ملکولی، زیست شناسی، اکولوژی ملکولی

مبانی زیست فناوری، اصول روش های دستگاهی، روش های آزمایشگاهی در علوم سلولی و مولکولی، سلول های بنیادی، مهندسی ژنتیک

 • آشنائي با روش کار با نرم افزارهاي علوم زیستی
 • MSTATC، SPSS، SAS، sigma blot ، EndNote
 • انواع نرم افزاهای طراحی پرایمر(Primer primer، primer3، mega)
 • نرم افزارهای مطالعات ژنومیکس (Bioedit، chromas، sim vector و ..)
 • نرم افزارهای مطالعات پروتئومیک (rastop، rasmol، Chimera، antiprot و ..)