مکانهای توزیع صبحانه، ناهار، شام:

 

سالن غذاخوری یاس(سلف دانشگاه)

خوابگاه ارمغان(بلوار قائم)

 

 

           ساعات توزیع غذا:

          ناهار:11:30-13

           صبحانه و شام:18-20