خانه بهداشت دانشگاه فرزانگان جهت ارتقا سلامت دانشجویان و کارکنان ، و همچنین بالا بردن اطلاعات فردی و جمعی در زمینه بهداشت جسم و محیط در ساعات اداری اماده خدمت گذاری می باشد.

خدمات انجام شده در این مرکز بشرح ذیل می باشد.

1-اجرای طرح پایش سلامت دانشجویان جدیدالورود

2-  بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی خوابگاه ها و دانشکده ها

3- بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی اماکن تغذیه ای من جمله  بوفه و سلف

4 -هماهنگی با دانشگاه سمنان جهت  ارائه خدمات دندانپزشکی و پزشک تغذیه

5-  بررسی و تایید وضعیت سلامت دانشجویان و کارکنان شرکت کننده در مسابقات ورزشی

6-بررسی پرونده های کمیسیون موارد خاص دانشجویان

7-  بررسی درخواست معافیت ورزشی

8- تایید استعلاجی کارکنان

9-پیگیری وضعیت درمانی دانشجویان بستری در بیمارستان

10-انجام مشاوره های بهداشتی فردی و گروهی دانشجویان

11-همکاری با مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه در خصوص دانشجویانی که نیاز به ارجاع به روانپزشک و حمایت های روحی دارند.

12- تهیه و توزیع بروشور ، پیامک و اطلاعیه های بهداشتی به مناسبتهای مختلف

13-همکاری در کمیته ارتقاء سلامت دانشگاه علوم پزشکی سمنان

14-برگزاری برنامه های مختلف آموزشی بصورت همایش، سخنرانی و کارگاه جهت دانشجویان ، اساتید و پرسنل به مناسبتهای مختلف مانند هفته خوابگاهها ،هفته مبارزه با ایدز ، هفته سلامت و ...

 15-   همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه مانند تربیت بدنی ، مشاوره و ... در اجرای برنامه های مرتبط با سلامت