معرفی هرباریوم مرکزی دانشگاه فرزانگان

هرباریوم مجموعه‌ای از گیاهان خشک و حفظ شده و اطلاعات مربوط به آنها است که برای مطالعات علمی استفاده می‌شود. این اصطلاح را می‌توان در مورد ساختمان یا اتاقی که مجموعه در آن نگهداری می‌شود یا موسسه‌ای که نه تنها از آنها نگهداری می‌کند بلکه از آنها استفاده هم می‌کند به کار برد. نمونه گیاهی می‌تواند گیاهان کامل یا قسمتی از گیاهان باشد که معمولاً خشک شده و روی یک ورق یا کاغذ چسبانده شده است.

بنیاد هرباریوم مرکزی دانشگاه فرزانگان در سال 1394 توسط خانم دکتر فاطمه ربیع زاده، استاد گیاهشناسی این دانشگاه نهاده شد. هم اکنون این هرباریوم با همت دکتر ربیع زاده و کارشناس آزمایشگاه خانم صلواتیان و دانشجویان سیستماتیک گیاهی این دانشگاه دارای بیش از 7000 گیاه خشک شده ازانواع خزه ها، سرخس ها، بازدانگان، تک لپه ای ها و دو لپه ای ها است. هدف از تشکیل این هرباریوم به نوعی ایجاد ذخیره گاه ژنتیکی گونه های بومی سمنان و تسهیل تحقیقات گیاه شناسی در این شهر است.

هرباریوم دانشگاه فرزانگان اولین هرباریوم در سطح دانشگاهی سمنان است و با وجود این حجم گونه گیاهی آماده خدمت رسانی به سایر بخش های علمی دانشگاه ها است. این هرباریوم دارای گونه های گیاهی ازاغلب نقاط ایران و به خصوص استان سمنان است. اغلب گونه های گیاهی بومی استان سمنان که اغلب در معرض انقراض قرار دارند در این هرباریوم نگهداری می شوند، برخی از این گونه ها در ذیل آمده است:

Astragalus fridae Rech. F.

Astragalus semnanensis Bornm. & Rech.f.

Ajuga chamaecistus (L.) Schreb.

Amygdalus lycioides Spach.

Moltkia gypsaceae Rech. f.

Euphorbia gypsicola Rech. & Aell.

Gypsophila mucronifolia Rech. f.

Centaurea lachnopus Rech.f.

Dorema ammoniacum D. Don

Nepeta eremokosmos Rech.f

و همچنین گونه های گیاهی دارویی قابل ارزشمندی در این هرباریوم حفظ ونگهداری می شوند مانند گونه هایی از خانواده های دارویی:

 Lamiaceae, Asteraceae, Arecaceae, Asparagaceae, Berberidaceae, Brasicaceae, Chenopodiaceae, Cucurbitaceae, Elaeagnaceae, Ephedraceae, Juglandaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Moraceae , Oleaceae , Papaveraceae, Portulacaceae, Potamogetonaceae, Rosaceae, Salicaceae, Solanaceae, Tamaricaceae, Ulmaceae, Vitaceae,  Zannichelliaceae, Zygophyllaceae

علاوه بر گیاهان خشک شده و پرس شده در این هرباریوم انواع تجهیزات لازم برای مطالعات میدانی و تحقیقات گیاهی مانند بیش از1000 مقوا، تخته و سایر لوازم برای خشک کردن و پرس کردن گیاهان، دستگاه استریومیکروسکوپ، انواع میکروسکوپ ها و میکروسکوپ های دوربین دار، دستگاه کامپیوتر و ویدئوپروژکتور و برای مطالعه گونه های گیاهی ایران فلورهای رنگی ایران از دکتراحمد قهرمان (طرح مشترك دانشگاه تهران و موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور) که به همت استاد گیاه شناسی و دانشجویان بر اساس حروف الفبا منظم شده اند ونیز سایر فلورها مانند فلور گلستان دکترحسین آخانی و فلور کیش در این هرباریوم وجود دارند. خانواده های گیاهی که در هرباریوم مرکزی دانشگاه فرزانگان وجود دارد در این ذیل آمده است:

Acanthaceae
Alismataceae
Alliaceae
Aloeaceae
Amaranthaceae
Amaryllidaceae
Anacardiaceae
Apocynaceae
Aquifoliaceae
Araceae
Araliaceae
Arecaceae
Aristolochiaceae
Asclepiadaceae
Asparagaceae
Asphodelaceae
Astraceae
Agavaceae
Berberidaceae
BetulaceaeBrasicaceae
Boraginaceae
Butomaceae
Buxaceae
Cactaceae
Campanulaceae
Cannabaceae
Capparidaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae
Celastraceae
Ceratophyllaceae
Chenopodiaceae
Cistaceae
Colchicaceae
Convolvulaceae
Cornaceae
Crassulaceae
Cucurbitaceae  
Cupressaceae
Cyperaceae
Dryopteridaceae
Ebenaceae
Elaeagnaceae
Elaeocarpaceae
Empetraceae
Ephedraceae
Equisetaceae
Ericaceae  
Euphorbiaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fumariaceae
Gentianaceae
Geraniaceae
Grossulariaceae
Haloragidaceae
Hyacinthaceae
Hydrangeaceae
Hydrocharitaceae
Hydrophyllaceae
Hypericaceae
Iridaceae
Juglandaceae
Juncaceae
Juncaginaceae
LamiaceaeLauraceae
Leitneriaceae
Lemnaceae
Liliaceae
Linaceae
Loranthaceae
Lycopodiaceae
Lythraceae
Magnoliaceae
Malpighiaceae
Malvaceae
Meliaceae
Moraceae
Morinaceae
Musaceae
Myricaceae
Myrtaceae
Najadaceae
Nelumbonaceae
Nymphaeaceae
Oleaceae
Onagraceae
Orchidaceae
Orobanchaceae
Osmundaceae
Oxalidaceae
Papaveraceae
Parmeliaceae
Parnassiaceae
Passifloraceae
Pedaliaceae
Philesiaceae
Phormiaceae
Phrymaceae
Phytolaccaceae
Pinaceae
Pistaciaceae
Pittosporaceae
Plantaginaceae
Platanaceae
Plumbaginaceae
Poaceae
Polygalaceae
Polygonaceae
Polypodiaceae
Polytrichaceae
Portulacaceae
Potamogetonaceae
Primulaceae
Pteridaceae
Punicaceae
Ranunculaceae
Resedaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Ruscaceae
Rutaceae
Salicaceae
Saxifragaceae
Schisandraceae
Sciadoptyaceae
Scrophulariaceae
Selaginellaceae
Smilacaceae
Solanaceae
Sparganiaceae
Sphagnaceae
Staphyleaceae
Sterculiaceae
Tamaricaceae
Taxaceae
Taxodiaceae
Theaceae
Tiliaceae
Trapaceae
Typhaceae
Ulmaceae
Urticaceae
Valerianaceae
Verbenaceae
Violaceae
Viscaceae
Vitaceae
Zannichelliaceae
Zingiberaceae
Zosteraceae
Zygophyllaceae


 

 

تصاویر هرباریوم مرکزی دانشگاه فرزانگان