علیرضا خیرآبادی

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد مدیریت مالی

شرح وظایف:

برنامه ریزی، سازمان دهی، نظارت و هدایت کلیه فعالیت ها و اقدامات حراستی

استقرار سیستم مناسب حفاظت فیزیکی، پرسنلی، اسنادی و فناوری اطلاعات دانشگاه

ابلاغ دستورات حراستی به موسسات تابعه و واحد های اداری

انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوری مراتب به مقامات مسئول

تهیه و تنظیم فرم های حراستی

دریافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

دریافت و ثبت و نگهداری مکاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه

ایجاد فضای اعتماد، احترام و همدلی میان مسئولان، کارکنان و محیط دانشگاه

تلاش برای ایجاد امنیت در محیط دانشگاه با تاکید بر تعالیم ارزشمند اسلامی و رعایت قوانین

تدوین روش ها و تدابیر پیشگیری از بحران در محیط دانشگاه، جلوگیری از تعرض به حریم دانشگاه و رایزنی و تعامل با سازمان های زیربط خارج از دانشگاه

جمع آوری و تحلیل اخبار و اطلاعات (سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، جهت ارائه مشاوره به مسئولین دانشگاه در اتخاذ تدابیر لازم و ...