مسئول دفتر ریاست دانشگاه

فرهاد خیرخواهان

 

شرح وظایف:

  • پیگیری و اجرای دستورات رئیس دانشگاه
  • تنظیم برنامه های کاری و ملاقات رئیس دانشگاه با ارباب رجوع
  • ارسال و دریافت نمابرهای دفتر ریاست
  • ابلاغ دستور جلسات، یادداشت ها و دستور رئیس دانشگاه به مسئولان و واحد های ذی ربط و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش از اقدامات انجام شده
  • جوابگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با واحد های مختلف دانشگاه پیدا می کند
  • پاسخگویی به ارباب رجوع براساس قوانین مربوطه
  • انجام هماهنگی های مربوطه جلسات هیات رئیسه و شورای دانشگاه
  • نظارت بر امور داخلی دفتر و نیز تشریفات میهمانان رئیس دانشگاه
  • ایجاد ارتباط بین ریاست دانشگاه و واحد های متبوع اعم از کتبی، شفاهی و پیگیری آنها
  • پیگیری ثبت نامه های دفتر ریاست دانشگاه