آموزش دانشگاه باطلاع می رساند کلیه دانشجویان متقاضی انتقال و مهمان لازم است فایل پیوست ذیل را که درخصوص آیین نامه نقل و انتقال سازمان امور دانشجویان می باشد به دقت مطالعه نموده و اقدامات لازم را انجام دهند.

 

آیین نامه نقل و انتقال