به اطلاع کلیه دانشجویان، اساتید و کارکنان می رساند در راستای بروز رسانی سرورها و تغییرات امنیتی، دسترسی به اینترنت و همچنین سامانه های گلستان و اتوماسیون تغذیه در روزهای پنجشنبه 96/12/24 و جمعه 96/12/25 امکان پذیر نمی باشد.